strona głównaaktualności2017archiwumgminasamorządurządjednostki org.oświata i sportkulturaturystykabaza firmgaleriepliki do pobraniaszukaj 
 

Stawki podatkowe zostały obniżone

13 listopada podczas XIII sesji Rady Gminy Blizanów podjęto uchwały w sprawie wysokości stawek podatku na przyszły rok, które w porównaniu z rokiem ubiegłym zostały obniżone.
Radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Blizanów na rok 2016 z ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny 53,75 zł do kwoty 44,00  zł za 1 q. Podatek rolny na 2016 r. dla gruntów gospodarstw rolnych  wyniesie więc 110, 00 zł z ha przeliczeniowego (81,86 % stawki ustawowej), a w 2015 r. wynosił 129,00 zł. Rada obniżyła również ustawowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Podatek ten przedstawia się następująco:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,71 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 0,89 zł)
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni (ustawowa maksymalna stawka - 4,58 zł)
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego 0,27 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 0,47zł),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 3,00 zł)
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,50 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 0,75 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17, 39 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 22,86 zł)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (ustawowa maksymalna stawka – 10, 68zł)
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4, 03 zł od 1 m2 (ustawowa maksymalna stawka – 4,65 zł)
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego poprzez organizacje pożytku publicznego 3, 93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (ustawowa maksymalna stawka – 7,68 zł)
f) od budowli 2% ich wartości
Stawki podatku od środków transportowych na 2016 r. pozostawiono na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2015 r.
Podjęto również uchwały w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego obowiązujących na obszarze gminy Blizanów, określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości,  przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Blizanów na lata 2016 - 2022”,  przyjęcia przez Gminę Blizanów od Powiatu Kaliskiego wykonania zadania publicznego, uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Blizanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 r., wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie w latach 2016-2017, współdziałania gminy Blizanów ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do Żaka” w celu pozyskania środków i realizacji projektu konkursowego pn. „Utworzenie żłobka” w ramach poddziałania 6.4.1 wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zmian w budżecie.
Przyjęto też informację o stanie realizacji zadań  oświatowych  w gminie Blizanów w roku szkolnym 2014/2015.

mapy googlebippkspogodawiadomości z polskiwiadomości ze świataCAF
 

Szukaj  |  Mapa serwisu  |  KontaktCopyright © 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: Studio Reklamy Gajzlerowicz
Realizacja: EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne Kalisz
EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne nie odpowiada za treść publikowanych informacji.

Poprawny XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!