strona głównaaktualności2017archiwumgminasamorządurządjednostki org.oświata i sportkulturaturystykabaza firmgaleriepliki do pobraniaszukaj 
 

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

17 września podczas XI sesji  Rady Gminy Blizanów podjęto uchwały w sprawie:
a)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na obszarze  Gminy Blizanów:
stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: grupa 1 – gospodarstwa domowe i odbiorcy pozaprzemysłowi – 2,40 zł , grupa 2 –cele produkcyjne, w których woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi – 2,80 zł, grupa 3 – pozostały przemysł – 2,90 zł oraz stawki dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy: grupa 1 socjalno-bytowe – 3,40 zł, grupa 2 – poprodukcyjne – 7, 20 zł, grupa 3 – dowożone socjalno-bytowe – 8,80 zł, grupa 4 – dowożone poprodukcyjne – 9, 90 zł  (*do każdej z cen dodać trzeba 8% VAT-u)
b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu:  dotacja celowa przeznaczona będzie na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”
c)    wyrażenia zgody  na przyjęcie przez Gminę Blizanów darowizny nieruchomości
d)    uchwalenia programu   społeczno-gospodarczego  Gminy Blizanów  na lata 2016-2019 w zakresie  zadań  drogowych
e)     zmiany budżetu  Gminy Blizanów na 2015 rok.
Przyjęto też  informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Blizanów, o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  kultury  za I półrocze 2015r.
Podczas sesji swoje wystąpienia mieli również zaproszeni goście:
asp. szt. Mariusz Kołodziejczyk - od sierpnia br. Komendant Komisariatu Policji w Stawiszynie, nowy komendant mówił o planowanych działaniach profilaktycznych i wyeliminowaniu kradzieży oraz powrocie zespołów dzielnicowych od października br.
Członkowie  Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu -  Roman Frątczak i Stanisław Lesień informowali o pracach związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez suszę. Sławomir Musioł - wójt gminy Blizanów, przypomniał  swoje stanowisko z sierpniowej sesji powiatu kaliskiego, kiedy to mówił o potrzebie zmiany wartości progowych klimatycznego bilansu wodnego, podawanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Komunikaty tego instytutu stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.
Interpelacje radnych Kazimierza Klawczyńskiego i Józefa Wojcieszaka dotyczyły prac związanych z utrzymaniem dróg (drogą powiatową Janków-Grodzisk i koszeniem poboczy dróg i rowów).

mapy googlebippkspogodawiadomości z polskiwiadomości ze świataCAF
 

Szukaj  |  Mapa serwisu  |  KontaktCopyright © 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: Studio Reklamy Gajzlerowicz
Realizacja: EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne Kalisz
EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne nie odpowiada za treść publikowanych informacji.

Poprawny XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!