strona głównaaktualności2017archiwumgminasamorządurządjednostki org.oświata i sportkulturaturystykabaza firmgaleriepliki do pobraniaszukaj 
 

Jednogłośne absolutorium

Najważniejszym punktem VIII sesji Rady Gminy Blizanów było udzielenie absolutorium wójtowi gminy Blizanów za wykonanie budżetu gminy Blizanów w  2014 r.
W 2014 r. wydatki ogółem wykonano w kwocie 26 958 479 zł, natomiast dochody w kwocie –23 343 550 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 3 614 929 zł. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wyniosły 4,5 mln zł i stanowiły 17,5 % wykonanych dochodów. Inwestycje pochłonęły aż 5,5 mln zł. Przebudowano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w miejscowościach: Jarantów Kolonia – Filutów, Jastrzębniki, Romanki, Blizanówek, Skrajnia Blizanowska, Grodzisk-Janków Drugi, Łaszków, Pruszków. Powstały nowe nawierzchnie kamienno-żwirowe w Piskorach i na odcinku Brudzew-Dębniałki Blizanowskie. Przebudowane zostały  nakładki na drogach w: Czajkowie, Pamięcinie, Żernikach, Dębniałkach Kaliskich-Zagorzynie, Skrajni Blizanowskiej-Romankach. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powstały: sieć kanalizacji sanitarnej Godziątków-Brzezina, nowe chodniki w Brudzewie, Zagorzynie i Żernikach,  place zabaw w Brudzewie i Grodzisku. We współpracy z powiatem kaliskim powstał chodnik w Lipem i na odcinku Janków Pierwszy-Grodzisk. Dokończona została termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku: Urzędu Gminy Blizanów, siedziby referatu oświaty UG Blizanów i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jankowie Pierwszym, Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, Zespołu Szkół w Piotrowie i Szkoły Podstawowej w Rychnowie, na co pozyskano środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyremontowane zostały budynki Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym i Blizanowie. Zaadaptowano budynek Szkoły Podstawowej w Jarantowie na potrzeby przedszkola. Opracowana została dokumentacja na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pawłówku.

mapy googlebippkspogodawiadomości z polskiwiadomości ze świataCAF
 

Szukaj  |  Mapa serwisu  |  KontaktCopyright © 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: Studio Reklamy Gajzlerowicz
Realizacja: EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne Kalisz
EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne nie odpowiada za treść publikowanych informacji.

Poprawny XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!